Първа хирургична клиника

Първа хирургична клиника

Водеща в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха и заболявания на белия дроб.

Втора хирургична клиника

Втора хирургична клиника

Специализарно лечебно и научно звено, в което се извършват хирургичното лечение на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, хепато-панкреато-билиарната система, злокачествените им новообразувания и усложнения.

Трета хирургична клиника

Трета хирургична клиника

Основната й дейност е в сферата на лечение на спешните коремни хирургични състояния и травматичните увреждания на корема и гръдния кош.

Четвърта хирургична клиника

Четвърта хирургична клиника

Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвревменните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания.

Втора клиника по ортопедия и травматология
Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности, като: кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

Спешно отделение - ВЪЗРАСТНИ
Клиника по гнойно-септична хирургия

Клиника по гнойно-септична хирургия

Тя е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров , тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции.

Трета клиника по ортопедия и травматология

Трета клиника по ортопедия и травматология

Високоспециализирана академична клиника за лечение на травмите и заболяванията на опорно-двигателния апарат. Клиниката има традиции във въвеждането на иновативни методи за фиксация на разнообразни счупвания на долния и горния крайник, таза и гръбнака.

Четвърта клиника по ортопедия и травматология

Четвърта клиника по ортопедия и травматология

Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, с голям опит в лечението на политравмата.

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Той е разгърнат на площ от 600 м2 и разполага с 7 хирургични зали и една зала за възстановяване/”recovery room”/ През 2010 г. Операционният блок е напълно реконструиран и ремонтиран в съответствие с всички европейски изисквания и норми.

Отделение по оперативна гинекология

Отделение по оперативна гинекология

Работи в колаборация с всички диагностични и лечебни звена в болницата, което дава възможност за пълното и компетентно диагностициране и лечение на пациентите в отделението.

Физикална и рехабилитационна медицина
Отделение Травматологичен операционен блок
Детски операционен блок
Лаборатория по клинична имунология

Лаборатория по клинична имунология

Eдинствената в страната, която извършва HLA (главeн комплекс на тъканна съвместимост при човека) серологично типизиране по метода на лимфоцитотоксичния (LCT) тест, чийто принцип е да се визуализира станалата реакция антиген-антитяло.

Клиника по детска анестезиология и реанимация
Първа клиника по ортопедия и травматология
Клиника по хирургия на ръката
Клинична микробиология

Клинична микробиология

Годишно се извършват 11 000 изследвания (на раневи ексудати, хемокултури, антибиограми, урини и др.)

Спешно приемно отделение - деца

Спешно приемно отделение - деца

Спешният диагностично – консултативен блок - кабинети под 18 години е част от структурата на специализиран детски комплекс. Намира се на партера на детския комплекс и работи денонощно.

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

През м. август 1971 г. е създадено Отделение по кръвопреливане и тъканна съвместимостна базата на предшестващи звена на болницата на Червения кръст и на новосъздадения Институт за бърза медицинска помощ, в които е съществувала Кръвна банка.

Клиника „Обща и клинична патология”

Клиника „Обща и клинична патология”

Ръководството на отделението се осъществява от доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, началник-клиника, д-р Ния Иванова Сърбянова, началник отделение и Даниела Тодорова Котупова, старши лаборант.

Отделение по диализно лечение
Клиника по детска ортопедия и травматология
Изгаряне и пластична хирургия

Изгаряне и пластична хирургия

Специализираният комплекс по изгаряне и пластична хирургия е водещата специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология.

Ушно, носно, гърлени болести

Ушно, носно, гърлени болести

Отделение Оториноларингология е открито на 22.03.2012 г., разполага с два лекарски кабинета, манипулационна, кабинет по ендоскопска хирургия, самостоятелна операционна зала и девет болнични легла.

Клиника по интензивно лечение

Клиника по интензивно лечение

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ ,, Пирогов” е създадена през 1962 година като Централна Реанимация, Операционен Блок и Противошокова Зала. Централна Реанимиция и Противошокова Зала са първите подобни обособени самостоятелни структури на терито

Токсикология

Токсикология

Клиниката по токсикология е разположена в самостоятелна, достъпна за пациенти, изцяло обновена триетажна сграда в двора на УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД.

Клиника по вътрешни болести

Клиника по вътрешни болести

КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ(КСВБ) води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05.1900, които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиника по кардиология

Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология води своето начало от шестте легла на Болницата на Червения кръст, създадена на 28.05. 1900 г.,които са база за обучение на милосърдни сестри.

Клиника по урология

Клиника по урология

Тук е извършена първата детска бъбречна трансплантация под ръководството на акад. Н. Минков.

Детска хирургия

Детска хирургия

Началото на историята на Клиниката по детска хирургия при болницата „Н. И. Пирогов" е поставено през 1952 година, когато се разкрива първото в България отделение по детска спешна коремна хирургия.

Клиника по неврохирургия

Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия на университетска болница „Н. И. Пирогов” е основана през 1962 година. До днес тя остава сред водещите неврохирургични структури в България.

Обща, висцерална и спешна хирургия
Ортопедична травматология

Ортопедична травматология

Дейността на клиниките по ортопедична травматология е оказване на висококачествена специализирана и квалифицирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията.

Клиника по образна диагностика

Клиника по образна диагностика

На базата на спецификата на болницата, в развитието от Рентгеново отделение до Клиника по образна диагностика, се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични, а по-късно и терапевтични, дейности.