Отделение по диализно лечение

С голяма история, традиция и опит в извън бъбречното очистване на кръвта.

още ...

Отделение по диализно лечение

С голяма история, традиция и опит в извън бъбречното очистване на кръвта.

Отделението по диализно лечение в УМБАЛСМ „Пирогов” има голяма история, традиция и опит в извън бъбречното очистване на кръвта. Пациентите провеждат диализното си лечение в най-голямата болница по спешна медицина в страната. Това им дава увереност, спокойствие и сигурност.
Отделението е напълно реновирано. Разположено е на партерния етаж, което е удобно за пациентите с увреждания. Оборудвано е с 17 диализни поста, разположени в 3 отделни зали с добро осветление и климатизация.
Хемодиализите се провеждат по график: сутрин и след обяд в дните понеделник, сряда, петък или вторник, четвъртък и събота. Възможна е и трета вечерна смяна при наличие на достатъчно желаещи. Хемодиализите се осъществяват в спокойна обстановка и дружелюбна атмосфера. В залите има телевизори и възможност за интернет. Създадени са добри условия за 4 часовия престой по време на който получават и закуски. Осигурен е болничен транспорт с леки коли и линейки, които превозват пациентите от и до дома им, 3 пъти седмично.
Отделението работи съобразно Медицински стандарт „Диализно лечение”. Отговаря на изискванията за най-високата степен на компетентност. Диализната структура е свързана функционално със всички клинични и параклинични структури на многопрофилната университетска болница и влиза в състава на Специализирания терапевтичен болничен комплекс.
Персоналът е с висока професионална квалификация. Ръководи се от Доцент по нефрология, който в продължение на 6 години е бил Национален консултант по хемодиализа. Лекарите са нефролози с повече от една медицинска специалност. Някои от тях са оценени като най-добри в професията и номинирани в класацията на Дарик радио „Best Doctors”. Медицинските сестри са с голям професионален опит. Имат нужните теоретични знания, практически умения и сръчност, които са от изключително значение за качеството на диализното лечение. Отнасят се с разбиране към проблемите на пациентите и с едно от най-ценните и необходими качества за всяка медицинска сестра – милосърдие. В Отделението по диализно лечение са се обучили лекари и диализни сестри, които сега прилагат придобитите умения у нас и в чужбина.
Машините са съвременни, на малко работни часове, производство на водещи медицински компании, специализирани в разработването на хемодиализна апаратура от Германия и Швеция. Апаратите се поддържат от специализирани фирмени сервизи и медицински техник, който следи за състоянието им по време на диализа. Диализните консумативи са биосъвместими, качествени и високо ефективни.
Пациентите имат възможност за избор между болнична хемодиализа и домашна перитонеална диализа. При избор на хемодиализа, високо специализирани хирурзи, включително Доцент по съдова хирургия, създават всякакъв вид траен съдов достъп за хемодиализа. При избор на перитонеална диализа, перитонеалният катетър се поставя стерилно, в операционна, под упойка от опитен лекар - Доцент по коремна хирургия. Пациентът избира метода за поставяне на катетъра - оперативен или лапароскопски. Екип от нефролози и коремни хирурзи провеждат следоперативно наблюдение и следят за правилното функциониране на поставения катетър. По време на болничния престой се осъществява обучение на пациента и семейството му за провеждане на перитонеална диализа в домашна обстановка.
Всеки месец специализирана комисия от диализни лекари нефролози оценява резултата от провежданото диализно и медикаментозно лечение, анализира постигнатото и прецизира терапията за всеки отделен пациент.
В УМБАЛСМ „Пирогов” постъпват планово или по спешност пациенти от всички диализни структури в София и страната за решаване на възникнали терапевтични, хирургични и травматологични проблеми. Отделението има готовност да осигури необходимото диализно лечение по време на болничния им престой.

Кратки исторически данни за възникване, развитие и дейност
Диализното лечение в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” започва през далечната 1968 година в Клиника по Токсикология, ръководена от Проф. Ал. Монов. Първоначално е провеждана акутна перитонеална диализа със стилет катетър, а по-късно и хемодиализа с целофанови мембрани. Първият диализен лекар и завеждащ е Д-р Тодоров. Диализната дейност възниква и се развива съобразно реалните нужди на лекуваните пациенти и задачите на болницата. Остра бъбречна недостатъчност е резултат от травми, кръвозагуби, големи оперативни интервенции, тежко протичащи инфекции, урологични проблеми, акушерски неблагополучия, интотксикации, каквито се срещат често в болницата по спешна медицинска момощ. За лечението им се налага провеждане на бъбречно заместващо лечение. Диализната структура в „Пирогов“ е втория център в страната за провеждане на спешна диализа. Впечатляват проучванията на Доц. Николова върху приложение на хемосорбция и хемодиализа при отравяния на маймуни проведени в години, когато все още е нямало диализни центрове. Тогава хемодиализите на деца се правеха също в „Пирогов“, а майките им живееха в болницата. Педиатрите Доц. Крушева и д-р Станева, защитиха дисертационни трудове върху хемодиализа и перитонеална диализа в детската възраст. Следващият завеждащ става Доц. д-р М. Бакърджиев, който въвежда закритата пункционна бъбречна биопсия в нефрологията и плазмаферезата в „Пирогов“. Заедно с Доц.д-р Е. Патев, по това време консултант, допринасят за напредъка в научно-практичната дейност на отделението.
В стационара на Отделението се лекуват пациенти с остра бъбречна недостатъчност. Провежда се нефрологична реанимация. Завеждащ на Отделението от 1989 г. е Доц. д-р В. Мушеков. В диализата работят д-р И. Андреев, д-р А. Андреева, д-р В. Донкова -токсиколог, д-р А. Калчева -реаниматор, д-р М. Минкова – педиатър, нефролозите д-р И Делибалтов, д-р М. Нанков, д-р Н. Желева, научните сътрудници д-р В. Бочева, д-р А. Осиченко и други. Персоналът достига до 8 лекари, 16 диализни сестри, 3 техници. По-късно д-р И. Делибалтов и доц. д-р А.Осиченко стават ръководители на диализните структури в „Националната кардиологична болница” и болница „Токуда”. Старши сестри са А. Василева, В. Цветкова, А. Яковова, Сн. Костадинова.
Развитието се характеризира с усъвършенстване на дейността и модернизиране на материално-техническата база. Постепенно в клиничната практика се включват всички извън бъбречни очистващи методи като карбохемоперфузия, хемосорбция с „Амберлит“, плазмафереза, артерио-венозна хемофилтрация и комбинации между тях като хемодиаперфузия и пазмасорбция. Навлизат в употреба машини за плазмен обмен, акутен диализен монитор и водноочистваща система. Бикарбонатната хемодиализа измества ацетатната.
Хемодиализата има съществен принос в развитието на детската и спешната урология, както и за успешната бъбречно трансплантационната дейност. Без диализа не е възможно да се лекуват и оперират тежко болните урологични пациенти. В годините на трансплантационна активност в „Пирогов”, нефролозите от диализната структура Мушеков, Желева, Бочева и Осиченко поеха подготовката, лечението и проследяването на пациентите в ранния след трансплантационен период.
С времето диализните центрове в страната надхвърлиха 60, като само в София станаха 13. Нямаше вече нужда болни с остра бъбречна недостатъчност да се транспортират в „Пирогов“. Тежко увредените пациенти се лекуват и диализират в клиники за интензивно лечение.
Приоритетна дейност стана бъбречно заместващото лечение при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. През 2011 година, след основен ремонт болничните стаи се превърнаха в диализни зали. Болните бързо се увеличиха. През последните 2-3 години бяха разкрити нови диализни центрове в София. Това ни даде възможност да проверим доверието на пациентите към нас. Оказа се, че хората продължават да ни гласуват доверие и предпочитат да се лекуват в отделение с традиции и опит.

Факти и цифри

17

диализни поста

3

отделни зали

Екип на Отделение по диализно лечение

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!