Отделение по диализно лечение

С голяма история, традиция и опит в извън бъбречното очистване на кръвта.

още ...

Отделение по диализно лечение

С голяма история, традиция и опит в извън бъбречното очистване на кръвта.

Отделението по диализно лечение в УМБАЛСМ „Пирогов” има голяма история, традиция и опит в извън бъбречното очистване на кръвта.  Диализната структура е свързана функционално с всички клинични и параклинични структури на многопрофилната университетска болница.

 

Отделението по диализно лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” има 50 годишна история и огромен опит в извън бъбречното очистване на кръвта. Разположено е на партерния етаж, което е удобно за пациентите с увреждания. Оборудвано е с 17 диализни поста, разположени в 3 отделни зали с добро осветление и климатизация.

рситетска болница. Включена е в състава на Специализирания терапевтичен болничен комплекс. Пациентите провеждат диализното си лечение в най-голямата болница по спешна медицина в страната. Това им дава увереност, спокойствие и сигурност.

Хемодиализите се провеждат по график: сутрин и след обяд в дните понеделник, сряда, петък или вторник, четвъртък и събота. Възможна е и трета вечерна смяна при наличие на достатъчно желаещи. Хемодиализите се осъществяват в спокойна обстановка и дружелюбна атмосфера. В залите има телевизори и възможност за интернет. Създадени са добри условия за 4 часовия престой. Осигурен е болничен транспорт с леки коли и линейки, които превозват пациентите от и до дома им, 3 пъти седмично.

Отделението работи съобразно Медицински стандарт „Диализно лечение”. Отговаря на изискванията за най-високата степен на компетентност. Персоналът е с висока професионална квалификация. Ръководи се от Доцент по нефрология, който в продължение на 6 години е бил Национален консултант по хемодиализа. Лекарите са нефролози. Някои от тях са оценени като най-добри в професията и номинирани в класацията „Best Doctors”. Медицинските сестри са с голям професионален опит. Имат нужните теоретични знания, практически умения и сръчност, които са от изключително значение за качеството на диализното лечение. Отнасят се с разбиране към проблемите на пациентите и с милосърдие - едно от най-ценните и необходими качества за всяка медицинска сестра.  В Отделението по диализно лечение са се обучили лекари и диализни сестри, които сега прилагат придобитите умения у нас и в чужбина.

Машините са съвременни. Поддържат се от специализирани фирмени сервизи. Диализните консумативи са биосъвместими, качествени и високо ефективни.

Пациентите имат възможност за избор между болнична хемодиализа и домашна перитонеална диализа. При избор на хемодиализа, високо специализирани хирурзи, включително Доцент по съдова хирургия, създават всякакъв вид траен съдов достъп за хемодиализа. При избор на перитонеална диализа, перитонеалният катетър се поставя стерилно, в операционна, под упойка от опитен лекар хирург. Пациентът избира метода за поставяне на катетъра - оперативен или лапароскопски. Екип от нефролози и коремни хирурзи провеждат следоперативно наблюдение и следят за правилното функциониране на поставения катетър. По време на болничния престой се осъществява обучение на пациента и семейството му за провеждане на перитонеална диализа в домашна обстановка.

Пациентите провеждат диализното си лечение в най-голямата болница по спешна медицина в страната. Това им дава увереност, спокойствие и сигурност. Диализната структура е свързана функционално със всички клинични и параклинични структури на многопрофилната университетска болница и влиза в състава на Специализирания терапевтичен болничен комплекс.
Отделението по диализно лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” има 50 годишна история и огромен опит в извън бъбречното очистване на кръвта. Разположено е на партерния етаж, което е удобно за пациентите с увреждания. Оборудвано е с 17 диализни поста, разположени в 3 отделни зали с добро осветление и климатизация.
Хемодиализите се провеждат по график: сутрин и след обяд в дните понеделник, сряда, петък или вторник, четвъртък и събота. Възможна е и трета вечерна смяна при наличие на достатъчно желаещи. Хемодиализите се осъществяват в спокойна обстановка и дружелюбна атмосфера. В залите има телевизори и възможност за интернет. Създадени са добри условия за 4 часовия престой. Осигурен е болничен транспорт с леки коли и линейки, които превозват пациентите от и до дома им, 3 пъти седмично.
Отделението работи съобразно Медицински стандарт „Диализно лечение”. Отговаря на изискванията за най-високата степен на компетентност. Персоналът е с висока професионална квалификация. Ръководи се от Доцент по нефрология, който в продължение на 6 години е бил Национален консултант по хемодиализа. Лекарите са нефролози. Някои от тях са оценени като най-добри в професията и номинирани в класацията „Best Doctors”. Медицинските сестри са с голям професионален опит. Имат нужните теоретични знания, практически умения и сръчност, които са от изключително значение за качеството на диализното лечение. Отнасят се с разбиране към проблемите на пациентите и с милосърдие - едно от най-ценните и необходими качества за всяка медицинска сестра. В Отделението по диализно лечение са се обучили лекари и диализни сестри, които сега прилагат придобитите умения у нас и в чужбина.
Машините са съвременни, производство на водещи медицински компании, специализирани в разработването на хемодиализна апаратура от Германия и Швеция. Апаратите се поддържат от специализирани фирмени сервизи и медицински техник, който следи за състоянието им по време на диализа. Диализните консумативи са биосъвместими, качествени и високо ефективни.
Пациентите имат възможност за избор между болнична хемодиализа и домашна перитонеална диализа. При избор на хемодиализа, високо специализирани хирурзи, включително Доцент по съдова хирургия, създават всякакъв вид траен съдов достъп за хемодиализа. При избор на перитонеална диализа, перитонеалният катетър се поставя стерилно, в операционна, под упойка от опитен лекар - Доцент по коремна хирургия. Пациентът избира метода за поставяне на катетъра - оперативен или лапароскопски. Екип от нефролози и коремни хирурзи провеждат следоперативно наблюдение и следят за правилното функциониране на поставения катетър. По време на болничния престой се осъществява обучение на пациента и семейството му за провеждане на перитонеална диализа в домашна обстановка.
Всеки месец специализирана комисия от диализни лекари нефролози оценява резултата от провежданото диализно и медикаментозно лечение, анализира постигнатото и прецизира терапията за всеки отделен пациент.

 


Кратки исторически данни за възникване, развитие и дейност


Диализното лечение в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” започва през далечната 1968 година в Клиника по Токсикология, ръководена от Проф. Ал. Монов. Първоначално е провеждана акутна перитонеална диализа със стилет катетър, а по-късно и хемодиализа с целофанови мембрани. Първият диализен лекар и завеждащ е Д-р Тодоров. Диализната дейност възниква и се развива съобразно реалните нужди на лекуваните пациенти и задачите на болницата. Остра бъбречна недостатъчност е резултат от травми, кръвозагуби, големи оперативни интервенции, тежко протичащи инфекции, урологични проблеми, акушерски неблагополучия, интотксикации, каквито се срещат често в болницата по спешна медицинска момощ.
Първоначално диализната структура в „Пирогов“ е предназначена за провеждане спешно извънбъбречно очистване на кръвта. Впечатляват проучванията на Доц. Николова върху приложение на хемосорбция и хемодиализа при отравяния на маймуни проведени в години, когато все още е нямало диализни центрове. Тогава хемодиализите на деца се правеха също в „Пирогов“, а майките им живееха в болницата. Педиатрите Доц. Крушева и д-р Станева, защитиха дисертационни трудове върху хемодиализа и перитонеална диализа в детската възраст. Следващият завеждащ става Доц. д-р М. Бакърджиев, който въвежда закритата пункционна бъбречна биопсия в нефрологията. Заедно с Доц. д-р Е. Патев (основоположник на диализното лечение в България), по това време консултант, допринасят за напредъка в научно-практичната дейност на отделението.
В отделението по диализно лечение работят д-р И. Андреев, д-р А. Андреева, д-р В. Донкова -токсиколог, д-р А. Калчева -реаниматор, д-р М. Минкова – педиатър, нефролозите д-р И. Делибалтов, д-р М. Нанков, д-р Н. Желева, научните сътрудници д-р В. Бочева, д-р А. Осиченко и други. Персоналът достига до 8 лекари, 16 диализни сестри, 3 техници.
Завеждащ на Отделението от 1989 г. е Доц. д-р В. Мушеков. По-късно д-р И. Делибалтов и доц. д-р А.Осиченко стават ръководители на диализните структури в „Националната кардиологична болница” и болница „Токуда”. Старши сестри са А. Василева, В. Цветкова, А. Яковова, Сн. Костадинова.
Развитието се характеризира с усъвършенстване на дейността и модернизиране на материално-техническата база. Постепенно в клиничната практика се включват всички извън бъбречни очистващи методи като карбохемоперфузия, хемосорбция с „Амберлит“, плазмафереза, артерио-венозна хемофилтрация и комбинации между тях като хемодиаперфузия и пазмасорбция. Навлизат в употреба машини за плазмен обмен, акутен диализен монитор и водноочистваща система. Бикарбонатната хемодиализа измества ацетатната.
Хемодиализата има съществен принос в развитието на детската и спешната урология, както и за успешната бъбречно трансплантационната дейност. Без диализа не е възможно да се лекуват и оперират тежко болните урологични пациенти. В годините на трансплантационна активност в „Пирогов”, нефролозите от диализната структура Мушеков, Желева, Бочева и Осиченко поеха подготовката, лечението и проследяването на пациентите в ранния след трансплантационен период.
След основен ремонт болничните стаи се превърнаха в диализни зали. Болните бързо се увеличиха. Приоритетна дейност стана бъбречно заместващото лечение при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Имаме постоянни и временни пациенти на диализно лечение. В УМБАЛСМ „Пирогов” постъпват планово или по спешност болни от всички диализни структури в София и страната за решаване на възникнали терапевтични, хирургични и травматологични проблеми. Отделението има готовност да осигури необходимото диализно лечение на всички по време на болничния им престой.
През последните години има промяна в кадровия състав на персонала. Постъпиха на работа медицински сестри с опит и умения добити в различни диализните структури на ВМА, Педиатричния интститут и Окръжна болница. Започнаха работа по-млади лекари със защитени дисертации и взети специалности по нефрология. Това даде нов тласък за развитите на диализната сруктура в „Пирогов” и възможност за превръщането й в база за обучение и специализация.

За контакт: 02/ 9154 491

Факти и цифри

17

диализни поста

3

отделни зали

Д-р Невена Бранимирова Гергинова, д.м.

Началник на Отделение по диализно лечение, нефролог

Завършва медицина през 2002 г. в МУ София. В продължение на 10 години работи в клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска”. Взима специалност по нефрология и защитава дисертационен труд на тема: „Мембранозен гломерулонефрит”. От...

още ...

Екип на Отделение по диализно лечение

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия