ст. м. с. Костадинова

старша медицинска сестра на Отделение по диализно лечение

Ст.м.с. Снежана Костадинова е дългогодишна старша диализна сестра. Умее да ръководи спокойно и убедително. Има и професионален опит като реанимационна и редова диализна сестра. Дава личен пример и същевременно упражнява контрол върху дейността. Сестра Костадинова е пъргава и много трудоспособна–не уморима. Има голямо чувство за отговорност и сериозно отношение към всичко. Отнася се с подчертано уважение към всички – пациенти, санитари, сестри, лекари. С веселият си характер допринася за създаване на чудесен микроклимът и добри взаимоотношения в отделението. Обичана от персонала и уважавана от колегите си в болницата.
Удостоена е със званието „Медицинска сестра на 2014 година” в УМБАЛСМ “Пирогов”. Трудовият й стаж преминава в нефрология и хемодиализа. Започва като медицинска сестра в Клиника по нефрология и хемодиализа в Окръжна Болница – Враца, където работи 3 години от 1979 г. до 1982 г. След това е медицинска сестра в Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в Окръжна Болница- г.Видин в продължение на 2 години от 1983г. до 1985 г. За период от 21 години е старша медицинска сестра на Отделение по нефрология и хемодиализа в Окръжна Болница Видин (1986 г. - 2007 г.). През 2007 г. година започва работа в УМБАЛСМ „Пирогов” и е назначена за сестра в Отделение по диализно лечение. За период от 9 години (2007 г.-2016 г.) тя се доказва като отличен професионалист и стана старша сестра на Отделението.
Завършила е медицински институт Враца през 1979 г. Има Удостоверения за курсове по продължителна медицинска квалификация като: завършен курс по „Болнична хигиена-съвременни решения за почистване, дезинфекция и стерилизация в здравните заведение”; курс по „ Новости в превенцията на инфекциите при венозни източници”; изкаран курс по „Извън бъбречни методи на очистване на кръвта. Перитонелна диализа”; завършен курс по „Множествено резистентни патогени, причинители на ВБИ, клинично значение и мерки за ограничаване разпространението им”; завършен курс по „ План за сестрински грижи”. Притежава Сертификат за професионална квалификация от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.