УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" е едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.

още ...

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н.И. Пирогов”

Квалифицирани специалисти

Нашият екип от над 600 квалифицирани специалисти е един от най-големите в страната.

Материална база

Разполагаме със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме.

Модерни техники

Ние използваме комбинация от традиционни и съвременни техники, за да лекуваме пациенти.

Комплексни услуги

Ние предлагаме комплексни услуги, които помага при лечение на най-сложните заболявания.

Факти и цифри

362

Лекари ординатори

1025

Медицински специалисти

3520

Пациенти / месечно

795

Капацитетът / легла

33

Клиники

67

Опит / години

Клиники

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" е уникална със структурата и функциите си, създадена за компетентното лечение на спешните случаи.

Първа хирургична клиника

още ...

Втора хирургична клиника

още ...

Трета хирургична клиника

още ...

Четвърта хирургична клиника

още ...

Втора клиника по ортопедия и травматология

още ...

Клинична лаборатория

още ...

Спешно отделение - ВЪЗРАСТНИ

още ...

Клиника по гнойно-септична хирургия

още ...

Трета клиника по ортопедия и травматология

още ...

Четвърта клиника по ортопедия и травматология

още ...

Отделение по съдова хирургия

още ...

Физикална и рехабилитационна медицина

още ...

Клиника по детска анестезиология и реанимация

още ...

Първа клиника по ортопедия и травматология

още ...

Клиника по хирургия на ръката

още ...

Клинична микробиология

още ...

Клиника „Обща и клинична патология”

още ...

Отделение по диализно лечение

още ...

Клиника по детска ортопедия и травматология

още ...

Изгаряне и пластична хирургия

още ...

Ушно, носно, гърлени болести

още ...

Клиника по интензивно лечение

още ...

Токсикология

още ...

Клиника по вътрешни болести

още ...

Клиника по кардиология

още ...

Клиника по урология

още ...

Детска хирургия

още ...

Клиника по неврохирургия

още ...

Обща, висцерална и спешна хирургия

още ...

Ортопедична травматология

още ...

Структура на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Пирогов е най-големият по рода си център за спешна медицинска помощ в България.
още ...

Новини и събития

22.03.2018

Подписаха новия КТД - увеличават основните трудови възнаграждения в „Пирогов”

Синдикатите подчертаха , че с подписването на този КТД основните заплатите в „Пирогов” стават над средните в браншовия договор в отрасъл здравеопазване. Този КТД носи стабилност и основа за развитие на работните заплати при добри финансови резултати.

20.03.2018

Директорът на "Пирогов": Оздравителният план не предвижда съкращения на лекари, медицински специалисти и санитари

Днес пред ръководният състав бе представен оздравителния план от Министерство на здравеопазването. Настоящите 46 клиники и отделения ще се окрупнят в общо 30. Ще се подобрят условията, както за пациентите, така и за медицинските кадри.

11.03.2018
03.03.2018

Пациентите за нас

Хиляди благодарности !на Доцент Валери Иванов, доктор Снежана Бахарова и на целият екип в трета травматолигия.Благодаряви !!!още ...

Елеонора Руменова

Пациентите за нас

Елеонора Руменова

Хиляди благодарности !на Доцент Валери Иванов, доктор Снежана Бахарова и на целият екип в трета травматолигия.Благодаряви !!!

Благодаря на доцент Стойчев и на целият му екип, както и на помощния персонал за вниманието и грижите. С уважениеоще ...

Павлинка Хаджиева

Пациентите за нас

Павлинка Хаджиева

Благодаря на доцент Стойчев и на целият му екип, както и на помощния персонал за вниманието и грижите. С уважение