ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

СМДЛОД „Н. И. Пирогов” функционира като самостоятелен център за магнитно-резонансна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

още ...

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

СМДЛОД „Н. И. Пирогов” функционира като самостоятелен център за магнитно-резонансна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

СМДЛОД „Н. И. Пирогов” функционира като самостоятелен център за магнитно-резонансна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Центърът разполага с инсталиран през декември 2019 г. ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) Magnetom Aera 1.5T (произведен от Siemens Healthcare в Ерланген, Германия). Апаратът е най-ново поколение ЯМР, позволяващ бързина и високо качество на предаване на данните (48-канален апарат) и получаване на образи с висока резолюция. Окомплектован е със софтуерни пакети за анализ на данни и позволява провеждане както на рутинните магнинтно-резонансните (МРТ) изследвания на централна нервна, мускуло-скелетна, гастро-интестинална, отделителна, полова, вкл. целотелесно скениране и др., така и прилагане на редица нови техники в онкологията и неврологията - като МРТ трактография, спектроскопия, контрастна и безконтрастна мозъчна перфузия.

Центърът е един от малкото в България, в които рутинно се провежда магнитно-резонансно изследване на сърце и сърдечно-съдова система, като пълният кардио-пакет включва и възможности за количествена оценка на промените в миокарда посредством техниките Т1, Т2 и Т2* картиране. Това дава възможност за прецизна оценка на промените в миокарда при редица заболявания - инфаркт на миокарда, кардиомиопатии, болести на натрупването и мн. др.

Центърът е оборудван с апаратура за мониториране на пациенти при провеждане на изследвания под анестезия, което позволява намаляване на времето и оптимизиране за анестезията. Това дава възможност за по-широкото прилагане на метода при деца и намаляване необходимостта от използване на рентгенови методи, свързани с лъченатоварване.

 

Центърът работи с направления от НЗОК

Работно време: всеки работен ден от 8 до 20 ч.

Тел. за записване на часове за изследвания- 029154304, моб.тел. 0882480003

Мейл- mripirogov@gmail.com

1606 София

Бул. Тотлебен, 21

Централен корпус, партер

 

МРТ -изследвания                      цена

 1. МРТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

-          СТАНДАРТЕН ПРОТОКОЛ         310лв.

-          МРТ АНГИОГРАФИЯ       60лв.

-          МРТ ТРАКТОГРАФИЯ      100лв.

-          МРТ СПЕКТРОСКОПИЯ 100лв.

-          МРТ ПЕРФУЗИЯ    100лв.

 1. МРТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

-          МРТ НА ЕДИН ОТДЕЛ     310лв.

-          МРТ НА ДВА СЪСЕДНИ ОТДЕЛА       

-          МРТ НА ЦЯЛ ГРЪБНАК  

 1. МРТ НА ПРЕДНА ШИЯ И БРАХИАЛЕН ПЛЕКСУС

-          МЕКИ ТЪКАНИ НА ШИЯТА       310лв.

-          МРТ НА БРАХИАЛЕН ПЛЕКСУС           310лв.

-          МРТ НА КАРОТИДИ        330лв.

 1. МРТ НА ГРЪДЕН КОШ И ГРЪДНА СТЕНА 310лв.
 2. МРТ НА СЪРЦЕ 380лв.
 3. МРТ НА АБДОМЕН

-          МРТ НА ГОРЕН АБДОМЕН        350лв.

-          МРТ ЕНТЕРОГРАФИЯ/КОЛОНОГРАФИЯ     420лв.

-          МРТ УРОГРАФИЯ             420лв.

 1. МРТ НА МАЛЪК ТАЗ

-          МРТ НА ЖЕНСКИ ТАЗ     310лв.

-          МРТ НА ПРОСТАТА         330лв.

-          МРТ НА РЕКТУМ   310лв.

-          МРТ НА ТЕСТИСИ/ПЕНИС         310лв.

 1. МРТ НА СТАВИ

-          РАМО           310лв.

-          ЛАКЪТ          310лв.

-          КИТКА           310лв.

-          ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ    310лв.

-          КОЛЯНО      310лв.

-          ГЛЕЗЕН/ СТЪПАЛО          310лв.

-          ТЕМПОРО-МАНДИБУЛАРНИ СТАВИ           310лв.

 

 1. МРТ НА КРАЙНИЦИ 400лв.
 2. МРТ НА ГОЛЕМИ И ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ 400лв.
 3. ФЕТАЛЕН МРТ 310лв.
 4. МРТ ЦЯЛО ТЯЛО

-          МРТ НА ЦЯЛО ТЯЛО- ПРОФИЛАКТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ         950лв.

-          МРТ НА ЦЯЛО ТЯЛО ЗА СТАДИРАНЕ/ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТУМОРИ          800лв.

 1. КОМБИНИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

-          ГЛАВЕН МОЗЪК И ЦЕРВИКАЛЕН ОТДЕЛ    440лв.

-          ДВЕ СЪСЕДНИ ЗОНИ       440лв.

-          МРТ НА КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ           520лв.

-          МРТ НА ГРЪДЕН КОШ И КОЛЕМ       520лв.

-          МРТ НА ТРИ ОБЛАСТИ   670лв.

-          МРТ НА ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ      860лв.

 1. КОНСУЛТАЦИЯ

-          ЛЕКАР           35лв.

-          ДОЦЕНТ       50лв.

 1. КОНТРАСТНА МАТЕРИЯ

-          10 мл            60лв.

-          15 мл            80лв.

-          20 мл            100лв.

МАНИПУЛАЦИЯ   15лв.

 1. КОПИЕ ДИСК 12лв.

Проф. д-р Камелия Захариева Генова, д.м.

управител

Проф. д-р Камелия Генова завършва медицина през 1991 г. в МУ София и придобива специалност рентгенология през 1996 г. През 2003-2004 г. специализира в Германия в областта на магнитно-резонансната томография. Продължава квалификацията си с многобройни...

още ...

Екип на ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия