Д-р Галя Борисова Гарванска

лекар-специалист

Д-р Галя Гарванска

Д-р Галя Гарванска завършва медицина в МУ София през 1986 г. и придобива специалност по Ренгенология през 1992 г. Завършва и магистър по специалност Здравен мениджмънт през 2004 г. от УНСС. Продължава професионалната си квалификация със специализирани курсове по магнитно-резонансна томография, компютър-томографска и интервенционална диагностика. Интересите ѝ са в областта на гастроинтестиналната, белодробната и периатричната образна диагностика.