Доц. д-р Даниела Антонова, д.м.

Доц. д-р Даниела Антонова, д.м.

Доц. д-р Даниела Антонова завършва медицина през 1991 г. в МУ София. Придобива специалност рентгенология през 1996 г. и е асистент в Клиниката по Образна диагностика от 2000 г. През 2015 г. защитава успешно дисертация на тема „Ролята на мултидетекторната компютъртомографска ангиография в диагностиката на мозъчни аневризми”, а от 2016 г. заема академичната дръжност „доцент”. Автор е на многобройни публикации в български и чуждестранни списания в областта на образната диагностика в неврохирургия, детска хирургия, обща хирургия, токсикология и др., в които областти са и нейните интереси.