Д-р Доне Методи Цилков

лекар - специалист

Д-р Доне Цилков

Д-р Доне Цилков завършва медицина в МУ София през 2012 г. и приодобива специалност Образна диагностика през 2018 г. По време на специализацията си и след придобиването на специалност разширява професианалната си квалификация с курсове и специализации в Китай, Турция и др. в областта на интервенционалната радиология, компютърната томография и магнитно-резонансната томография. Активно участва в специализирани форуми, конференции и конгреси в страната и чужбина.