Д-р Анелия Георгиева Партенова

Д-р Анелия Партенова завършва медицина през 2017 г. в Медицински университет София. В началото на 2019 г. е зачислена като редовен специализант по Образна диагностика към Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница, София. От 2021г. е част от епика на СМДЛОД „Н. И. Пирогов”. Професионалният и научният й интерес е в областта на образната диагностика на сърдечно-съдовата патология. Автор е на научни публикации в български и международни медицински издания.

Д-р Партенова е член на Българската асоциация по радиология, European Society of Radiology (ESR), European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR) и Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR).