Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Клиниката е уникална за София и района, а за някои заболявания и за страната.

още ...

Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Клиниката е уникална за София и района, а за някои заболявания и за страната.

Клиниката е създадена в седемдесетте години на миналия век от д-р Никола Неов. Състои се от две отделения: Отделение по детска реанимация и Отделение по детска анестезиология с операционен блок. През 2014г. Операционният блок се отделя от структурата и минава под ръководство на детски хирург на пряко подчинение на Директора на болницата.
През годините началници на Клиниката са били д-р Никола Неов, доц. д-р Анна-Мария Бойчева - 1996г. и проф. д-р Надежда Гаврилова – 1996г и в момента, на Отделението по детска реанимация – д-р Виолета Стоянова – 1983г, д-р Светла Костова- 1983-2000г и д-р Христо Пседерски – 2000г, и в момента, а на Отделението по детска анестезиология - доц.д-р Румяна Андонова.
Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение е уникална за страната структура. На практика, тя е републиканска консултативна база и последна инстанция за диагностика и лечение на най-тежките и сложни педиатрични случаи от цялата страна. Детската спешна медицинска помощ в УМБАЛСМ „Пирогов” се осъществява при непрекъснат 24 часов прием. Клиничната патология на обслужваните от нас деца е изключително разнообразна: хирургия в неонаталния период, детска коремна и гръдна хирургия, детска неврохирургия, УНГ, детска урология, детска травматология, изгаряне и пластична хирургия при деца, детска токсикология. Спешният прием обхваща и всички други подраздели от педиатрията - деца с новооткрит диабет, алергии, асматични пристъпи, висок фебрилитет, гърчове, коми от различен характер, неврологична спешност, инфекциозна спешност, хематология, имунология и др.
Екипи на клиниката обслужват и постъпващите в противошокова зала деца в критично състояние.
Специализираните обучения по детска анестезиология и интензивно лечение се провеждат от най-високо квалифицираните специалисти в клиниката. Различни модули обхващат задължителното обучение за специализиращите анестезиология и интензивно лечение, високоспециализирани курсове за специалисти от различни клинични специалности, индивидуални обучения по предварително заявени теми.
Специалисти от нашата клиника са консултанти на различни лечебни заведения за педиатрична помощ.

Отделения

Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение на болница "Пирогов" се разпределя в:

Отделение по детска анестезиология

още ...

Отделение по детска реанимация

още ...

Доц. д-р Богдан Йорданов Младенов, д.м.

Началник клиника

Доц. д-р Богдан Младенов завършва Медицински университет, гр. София през 2006 г., Катедра по анестезиология и интензивно лечение. Притежава Сертификат за основен теоритичен курс по специалност Анестезиология и интензивно лечение към Университет Пиер...

още ...

Екип на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия