Отделение по детска реанимация

Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

още ...

Отделение по детска реанимация

Годишно през отделението преминават 400-460 деца с различна хирургична и педиатрична патология. Единствено в него се лекуват новородени и кърмачета с животозастрашаваща патология.
Критично болните деца са голямо предизвикателство за нас като лекари-реаниматори, но и за цялото общество. С развитието на медицинската наука, на практика, все повече недоносени и деца с ниско тегло, с вродени тежки заболявания оцеляват и стават обект на нашите грижи.
Екипът на Отделението по детска реанимация се състои от 28 души. Лекарите са четирима - Началник на Отделението със специалност по анестезиология и интензивно лечение и по педиатрия, 1 главен асистент,1 лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение и 1 специализант, сестри – реанимацонни -17 и 8 санитари.
Лекарите от двете отделения работят на ротационен принцип.

Факти и цифри

500

пациенти годишно

20

персонал

12

легла

Екип на Отделение по детска реанимация

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!