ст. м. с. Мариана Рамналиева

Старша медицинска сестра на Отделението по детска реанимация

Завършва полувисшия медицински институт през 1977г.

През 2010 г. придобива степента Магистър по Управление на здравните грижи и Медицински мениджмънт.

Работи в Отделението от 1977г. От 2001 г. е старша медицинска сестра.

Специалист по интензивна терапия в детското отделение, по ентерално и парентерално хранене при пациенти на интензивно лечение, по поддръжка на хирургични инструменти и оптимизиране на работния процес, по грижа за стомираните пациенти, по безопасност на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални инфекции, по основи на педиатричната оценка и постоперативна аналгизия
Отдадена на децата и на колегите, винаги оптимист и усмихната.