Доц. д-р Богдан Йорданов Младенов, д.м.

Началник клиника

Доц. д-р Богдан Младенов завършва Медицински университет, гр. София през 2006 г., Катедра по анестезиология и интензивно лечение. Притежава Сертификат за основен теоритичен курс по специалност Анестезиология и интензивно лечение към Университет Пиер и Мария Кюри, Париж. През 2013 г. придобива специлност по Анестезиология и интензивно лечение, а през 2014 г. защитава дисертационен труд на тема "Ларингеални маски и трудна интубация". Доц. Младенов взима участие в редица международни курсове - в Италия, Австрия, Англия. От 2014 г. е част от екипа на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", а от 2021 г. и неин началник. Има многобройни участия в научни проекти и присъдени награди, сред които: 2011 г. - Награда за най-добър постер на Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение; INTENSIVE CARE OVER NATIONS ICON STUDY SPONSORED BY THE WORLD FEDERATION OF INTENSIVE CARE SOCIETIES; 2012 г. и 2013 г. - Лектор на Квалификационен курс СЕЕА COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY КЪМ EUROPEAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY за България с тема “РЕСУСЦИТАЦИЯ НА НОВОРОДЕНО В ДЕПРЕСИВНО СЪСТОЯНИЕ” и др. Съавтор е на Ръководство по анестезиология и интензивно лечение за студенти. Владее английски и френски език.