д-р Пламена Христова Христова

Завеждащ Отделение за интензивно лечение на деца към Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Д-р Пламена Христова завършва медицина в Медицински университет София през 2011г. Работи в клиниката от 2012г. до момента. От 2014г е аситент е към клиниката, а от 2017г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение.

Клиничните и изследователските й интереси са в сферата на неонаталната анестезия и интензивно лечение, анестезия при гръдна хирургия, остър респираторен дистрес, детска травма, спешни състояния в детска възраст, процедурна седация и аналгезия.

След спечелен конкурс от м. Декемрви 2023 г. д-р Пламена Христова заема поста Завеждащ Отделение за интензивно лечение на деца към Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".