д-р Албена Атанасова

анестезиолог- реаниматор в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина в Медицински Университет гр. София  през 2012г. като получава награда „Студент на годината-2012” в сферата на здравеопазването и специален приз на болница Токуда, гр.София. Първа награда на Европейски студентски научен форум – YES Meeting- гр. Порто, Португалия. Започва работа в клиниката от 2013 г. до момента.

През юли 2013 г. стартира специализация по анестезиология и интензивно лечение при деца. Успешно защити и придоби специалност.

 Д-р Атанасова има ежегодни участия в български и чуждестранни научни форуми. Чрез европейски грант премина специализирано обучение в Швейцария в сферата на регионалната анестезия.

Член на Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение (БДАИЛ), Българска асоциация за изследване и лечение на болката (БАИЛБ), Европейска асоциация по регионална анестезия (ESRA), Европейска асоциация по анестезиология (ESA), Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт ( НСЗПМ). Работи като лекар в гр. Банско , съвместно с Планинска спасителна служба при БЧК от 2014 г. до момента. Владее английски и немски език. Професионалните й интереси са в областта на регионалната анестезия под ехографски контрол, ехографията в спешната медицина, лечението на болката. Д-р Атанасова участва като изследовател в проекта Explore Bulgaria на National Geographic’2015.