д-р Христо Веселинов Пседерски

анестезиолог-реаниматор

д-р Христо Пседерски е завършил Медицински университет в гр. София през 1985г. Работил е като участъков педиатър в гр. Видин и  гр.София до 1990г. От 1991 г. е лекар в УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” в сферата на интензивно лечение на оперирани и критично болни педиатрични пациенти.
От 2000 г.  до 2023 г. е началник Отделение детска реанимация. Основна дейност и отговорност – диагностика и лечение на тежко болни педиатрични пациенти – общо педиатрични, хирургични, неврохирургични, токсикологични.
Специалист по Детски болести от 1991г и Анестезиология и реанимация от 1994г.