д-р Севдалина Михайлова

специализант в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Д-р Севдалина Михайлова завършва медицина в Медицински университет София през 2017г.

Работи в клиниката като лекар-специализант от 01.02.2017г.

През студентския си период от 2015 до 2017г. работи последователно в отделенията по Кардиохирургия и Детска гръдна хирургия съответно към болниците МБАЛ НКБ и УМБАЛСМ „Пирогов”.

Взема участие в конференциите по спешна медицина, организирани от УМБАЛСМ „Пирогов”, съответно през 2013, 2014 и 2016г.

От 2017 работи като лекар в база „Алеко” на ПСС.