д-р Диана Янева

анестезиолог-реаниматор в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Д-р Диана Янева завършва медицина в Медицински Университет гр. София през 2007 г. Работи в клиниката от 2007г. до момента , а от 2014г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. Член на Европейската асоциация по детска анестезиология. Клиничните й интереси са в сферата на спешната медицина, неонатологията, детската кардиология, лечение на болката.