Д-р Виктор Иванов Несторов

анестезиолог-реаниматор

Основното и средно образование получих в 7 СОУ гр. София.
Висшето медицинско образование завърших през 1993 г. във ВМИ - гр.София.
По време на следването работих като санитар от 1.10.1988 г. в отделението по Детска реанимация в продължение на 5 г. и 4 мес.
Трудовият ми път като лекар започна на 25.02.1994 г. към Клиника по Детска анестезиология и реанимация с Операционен блок, където и в момента работя в продължение на 23 г.и 3 мес.
Придобита специалност по Анестезиология и интезивно лечение от 01.06.1998 г.
1.Основен курс по Анестезиология и реанимация 1997г.

2.Съвременни проблеми при лечение с кръвни продукти в трансфузионната практика 7.04.-11.04.2003г.

3.Курс-Sevorane сигурността,от която се нуждаем 29.10.2004г.

4.Съвременни алтернативи на кръвопреливането при хемостазни нарушения в хирургичната практика 26.06.-28.06.2006г.

5.Парентерално и ентерално хранене-приложение на компютърни методи 5.02.-9.02.2007г.

6.Болестни състояния имащи отношение към нервно-мускулното предаване. Лекарствени ваимодействия с релаксанти. Възможности за клинично мониториране действието на мускулните релаксанти и остатъчна реласкация - 16.04-20.04.2007г.

7.Анатомия на регионалната анестезия 12.09.-13.09.2008г.


Сертификати: 1. Медицина на болката 2005г.

2. Постоперативна аналгезия 2006г.

3. Регионална анестезия в детската възраст 2009г.
Имам интерес към внедряването на новите мониторни и анестезиологични техники в клиниката.
Член съм на БААТА.
Специален интерес имам към регионалната анестезия и лечението на постоперативната и хронична болка.