Отделение по детска анестезиология

Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

още ...

Отделение по детска анестезиология

Годишно анестезиологичната дейност обхваща от 3500 до 4200 деца. Тя се осъществява в четири операционни зали. Следоперативно децата се наблюдават до пълно възстановяване на съзнанието в зала за събуждане, където се осъществява и първото следоперативно обезболяване.
Отделението е специализирано в анестезиологична дейност при деца от всички възрастови групи. Уникално е по отношение анестезия на новороденото, детската гръдна хирургия и детската онкохирургия. Обхванати са всички техники на анестезия – венозна, маскова – лицева маска, ларингеална маска, I gel, интубационна – класичска и разделна, всички видове регионални техники – централни и периферни блокове на тяло, горен и долен крайник под ехографски контрол за интра- и постоперативно обезболяване.
В Отделението по детска анестезиология работят 29 души. Лекарите са 17 на брой-1 професор, 1 доцент, 1 асистент, 9 лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение и 5 специализанти.

Екип на Отделение по детска анестезиология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!