ст. м. с . Любка Георгиева Симова

старша медицинска сестра

Любка Георгиева Симова завършва средно медицинско образование през 1986 г. През 1993 г. завършва полувисше медицинско образование, като през студенсткия си период работи в кърмаческо отделение. През 1999 г. започва работа в Детски операционен блок като анестезиологична мед. сестра. През 2007 г. завършва медицински колеж „ Йорданка Филаретова”. През 2010 г. завършва магистратура по Мениджмънт на здравните грижи- „Здравна политика и здравен мениджмънт”. От 12. 2012 г. до момента работи като старша медицинска сестра в Клиниката по детска анестезиология. През 2016г. завършва Медицински университет София, факултет по Обществено здраве с магистърска степен „Управление на здравните грижи”.