д-р Ваня Кисимова

анестезиолог-реаниматор в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Д-р Ваня Кисимова завършва Медицина през 1983 г.

До 1988 г. работи в Районна болница гр. Лом като педиатър.

През 1994г. придобива специалност по Анестезиология и интензивно лечение.

От 1988 г. до днес е активен член на екипа на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение.


Основните й интереси са в областта на детската торакална хирургия и интензивното лечение.