Първа клиника по ортопедия и травматология

Първа клиника по ортопедия и травматология

Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, с голям опит в лечението на политравмата.

още ...

Първа клиника по ортопедия и травматология

Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, с голям опит в лечението на политравмата.

Четвърта клиника по ортопедична травматология е високо специализирано, научно звено на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, с голям опит в лечението на политравмата.
Използват се всички диагностично-лечебни методи - стандартни рентгенови изследвания, КАТ, ЯМР; закрита репозиция и имобилизация на фрактурите, предоперативна оценка, отворена репозиция и вътрешна фиксация на фрактурите със стандартни и миниинвазивни техники, мекотъканни операции при травми на ОДА, операции при травми и заболявания на периферни нерви, ортопедични операции за корекция на деформитети в областта на ходилото и коляното, ендопротезиране на тазобедрена, колянна, раменна и лакътна стави. Извършва се съвременно протезиране с използване на минимално инвазивни преден и предностраничен достъпи.


Клиниката е специализирана в:

-комплексно лечение на политравма;
- оперативно и неоперативно лечение на счупванията на таза и ацетабулума;
-ендопротезиране и реендопротезиране на тазобедрена и колянни стави;
-лечение на счупвания на костите на крайниците и на възникнали усложнения;
-използване на съвременни оперативни методики за лечение на перипротезни фрактури;
-реконструктивно лечение на лошо зараснали счупвания на крайниците и таза;
-прилагане на мини инвазивни методики за лечение на фрактури на костите на крайниците;
-лечение на вътреставни счупвания и нестабилност в областта на лакетната става;
-ендопротезиране на раменна и лакетна стави;
- използване на вакуум аспириращи превръзки при тежки конквасации на крайниците с обширни костни и мекотъканни дефекти.


В клиниката се прилага съвременен научно – практически подход при определяне на индикациите за оперативно лечение, избора на методика и импланти с цел постигане на оптимални функционални резултати, съобразени с тежестта на травмата и очакванията на пациентите.
В клиниката постъпват пациенти от цялата страна които са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.

Отделения

Първа клиника по ортопедия и травматология на болница "Пирогов" се разпределя в:

Отделение по ортопедична травматология

още ...

Проф. д-р Диян Енчев Малушев, д.м.

Началник ‘’Травматологичен комплекс’’ и I-ва клиника по ортопедична травматология

Завършва медицински университет, Факултет по медицина София през 1988 г.Завършва в медицински университет, Факултет по ОЗ София специалност „Обществено здраве и здравен мениджмент“ през 2007 г.Придобива специалност по Ортопедия и травматология...

още ...

Екип на Първа клиника по ортопедия и травматология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!