Д-р Александър Стефанов

ортопед-травматолог в Първа клиника по ортопедия и травматология

Д-р Александър Стефанов завършва медицина в Медицински университет - гр. Варна през 2016 г. В периода м. ноември 2016 г. - м. февруари 2017 г. работи  в Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – гр. Варна. От пролетта на 2017 г. специализира в I-ва Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Работи в Давос, Швейцария от 09.2019 до 01.2020, където провежда биомеханични изследвания върху фрактури на петата – различни методи на оперативна стабилизация. През м. май 2022 г. д-р Стефанов придобива специалност Ортопедия и травматология.

Членува в Българската асоциация по ортопедия и травматология – БОТА, Швейцарско сдружение по остеосинтеза – АО Фондация – Травма и Български лекарски съюз. Има завършени квалификационни курсове -  AO Basic Principles (Унгария), AO Advanced Principles of Fracture Management (Словения), AO Masters – Foot and Ankle (България). Взима редица участия като презентатор на конгреси в България, Швейцария, Румъния, Турция.

Професионалните интереси на д-р Александър Стефанов са в областта на лечение на травмите на глезен и ходило.

Владее английски и немски език.