Д-р Александър Стефанов

лекар в IV клиника по ортопедия и травматология

Завършил Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев”, Бургас през 2010 г.

Завършил медицина в Медицински университет - Варна през 2016 г.

От 01. 11. 2016 г. до 28. 02. 2017 г. работи  в ЦСМП Варна.

От 01. 03. 2017 г. – специализант по Ортопедия и травматология в IV Травматологична клиника, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Член на БЛС от 2016 г.

Владее английски и немски език.