Д-р Симеон Вълев Алтънов

ортопед-травматолог от Първа клиника по ортопедия и травматология

Роден на 01. 05.1956 г. в гр. София.

Зашършил медицина в Медицински университет – София през 1991 г.

Придобита специалност по Ортопедия и травматология през 1997 г.

 

Квалифициран в:

  • лечение на травматичните увреждания на крайниците;
  • реконструктивна хирургия при усложнения и лошо зараснали счупвания;
  • лечение на политравма.

 

Специализирал е в Швейцария.

Осонвен и за напреднали АО Травма курс.

Член на БОТА и Български лекарски съюз.