Проф. д-р Диян Енчев Малушев, д.м.

Началник ‘’Травматологичен комплекс’’ и I-ва клиника по ортопедична травматология

Завършва медицински университет, Факултет по медицина София през 1988 г.
Завършва в медицински университет, Факултет по ОЗ София специалност „Обществено здраве и здравен мениджмент“ през 2007 г.
Придобива специалност по Ортопедия и травматология през 1996 г.
Придобива научна степен ‘’Професор“ на 25.09.2015 г.
Взел участие в редица специализирани курсове в областта на ревизионното ендопротезиране, тазова хирургия, реконструктивна хирургия на лакътна, тазобедрена и колянна стави.
Автор на 201 научни труда, 1 дисертация, 1 монография, 6 участия в монографии, 70 публикации, от тях 32 в чужбина, 103 доклада от тях 99 в чужбина.
Професионални членства: Член на БОТА от 1996 г.: Асоцииран член на AAOS от 2009 г.;Член на EFFORT от 2003 г.; Член АО Алумни България от2005г.; Член АОТравма България от 2011 г.; Председател на АОТравма България 2011-2013 г.; Член на редакционната колегия на Списание „Спешна медицина“ от 2013 г .

От Септември 2018 г. е началник на Първа клиника по ортопедична травматология