Д-р Марчо Христов Марков

ортопед-травматолог от Първа клиника по ортопедия и травматология

Роден на 26.04.1961г. в гр. Елена.

През 1987г. завършва медицина в МУ- Плевен. 

През периода 1988-1992 специализира в клиниката по Ортопедия и травматология към МУ – Плевен под ръководството на Проф. Марин Ганчев. 

През 1992 придобива специалност по Ортопедия и травматология. 

През 1993 започва работа като асистент в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.

Носител на наградата на БЛС на името на Проф. Димитър Моллов за 2014 г.

 

Квалифициран в:

  • лечение на травматичните увреждания на горен и долен крайници,
  • политравма, оперативно лечение на лошо зарастнали и усложнени фрактури,
  • протезиране и реендопротезиране на тазобедрена и колянна стави;
  • миниинвазивна хирургия при фрактури на крайниците,

Специализирал в Швейцария.

Членува в : Български лекарски съюз; Българската Ортопедично-Травматологична Асоциация /БОТА/; AO Foundation Europe; EFFORT.

 Владее френски език, английски език и руски език.