Д-р Илиан Здравков Алексиев

ортопед-травматолог от Първа клиника по ортопедия и травматология

Роден на 02. 08.1965г. в гр. София. 

Зашършил медицина в Медицински университет – София през 1991 г.  

Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов” през 1998 г.

Квалифициран в: лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.

Специализация в Израел.

Осонвен и за напреднали АО Травма курс.

Член на БОТА.