д-р Борислав Георгиев Тасев

Завеждащ Отделение по реконструктивна ортопедична хирургия на горен и долен крайник към Първа клиника по ортопедия и травматология

Д-р Борислав Георгиев Тасев е завеждащ Отделение по реконструктивна ортопедична хирургия на горен и долен крайник към Първа клиника по ортопедия и травматология след проведен конкурс през 2023 г.

Притежава специалност „Ортопедия и травматология“, придобита през 2014 г.

AO курсове: Basic (2015 г., България), Advanced (2015 г., Хърватска),  OFacultyDevelopmentProgramme (2016 г., Швейцария, 2017 г.,Чехия).

С интереси  в областта на лечението на травмите на лакътната става.