проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м.

Завеждащ Отделение по ортопедична травматология "УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

проф. д-р Асен Балтов, д.м. е сред най-опитните ортопед-травматолог у нас. Към моента оглавява Отделение по ортопедична травматология в болница "Пирогов."
Между м. Февруари 2017г. и м. Юли 2021 г. е изпълнителен директор на "Пирогов". Преди това е началник на Първа травматологична клиника на университетската спешна болница.

От 1 април 2019 г. е координатор на Експертния съвет по ортопедия и травматология към МЗ.

Роден на 19. 09. 1966 година в гр. София. През 1984 година завършва 22-ро ЕСПУ „Г. С. Раковски”-гр. София. През 1994 г. завършва Медицински университет-гр. София. Две години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към Втора травматологична клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Работи в спешната болница до месец декември 2006г. От края на 2006 до февруари 2013 година е ординатор в Катедра "Ортопедична Травматология и Реконструктивна Хирургия" – ВМА.

Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; на лечение на политравма и посттравматични увреждания на крайниците; ендопротезиране на стави на горен крайник – рамо и лакът. През месец Юни 2016 г. продобива степен "професор".

Към момента председателства Българската Ортопедо-Травматологична Асоциация, чийто член е от 1997г.

Членува в  EFORT – от 2003 г. 3. ;  AO Алумни Асоциация България – от 2005 г. ; Международна Кюнчер Асоциация – от 2009 г. ; АО Травма България – от 2010 г. ; АО Травма Европа – от 2011г.

Участвал е в 100 международни конгреси и срещи с международно участие.

Владее руски, френски и английски.