д-р Виктор Рангелов Спасов

ортопед-травматолог в Първа клиника по ортопедия и травматология

През 2004 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология".

Притежава сертификати за ендопротезиране на големите стави и артроскопия.

AO курсове: Basic (2000 г.), Advanced (2007), Masters - lower extremity (2013 г, Швейцария), Pelvis and acetabulum (2014 г., Австрия), Masters - Pelvis and acetabulum with anatomical specimens (2015 г., Австрия), Masters – Periprosthetic fractures with anatomical specimens (2016 г., Германия).

Клинична специализация в болница „JamesPaget“, Англия (2010 г.)

С интереси в областта на лечението на пациенти с политравма, хирургичното лечение на пациентите с фрактури на таза и ацетабулума, първичното и ревизионно ендопротезирането на колянната и тазобедрената става.