д-р Момчил Петров Фиданов

ортопед-травматолог от Първа клиника по ортопедия и травматология

Д-р Фиданов е роден през 1988г. в гр Смолян. През 2007г. завършва Езикова гимназия “Иван Вазов” в родния си град с профил немски и английски език.

Завършва Медицински университет Плевен през 2014 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2021 г. след специализация в Първа клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

  • Член на Български лекарски съюз
  • Член на БОТА
  • Преминал АО курсове по лечение на фрактури
  • Участие в конференции и конгреси в България и чужбина

Д-р Фиданов е работил като лекар-ординатор в Спешно приемно отделение на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" Ловеч. 

През 2015 г. започва работа в Първа травматологична клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", където работи и до днес.