д-р Николай Иванов Цонев

завеждащ Операционен блок ортопедия и травматология и ортопед-травматолог от Първа клиника по ортопедия и травматология

д-р Цонев има специалност „Ортопедия и травматология“, придобита през 2000 г.

Притежава сертификат за ендопротезиране на големите стави.

AO курсове: Basic (2005 г., България), Advanced (2007 г., България), Masters (2011 г, Малта).

С интереси в областта на първичното и ревизионно ендопротезиране на тазобедрената и колянната стави, минимално инвазивното ендопротезиране на тазобедрената става.