Д-р Биркан Ахмедов – Гюней

ортопед-травматолог от Първа клиника по ортопедия и травматология

 Роден 02.11.1978 г. в гр. Ардино.

Завършва основното си образование 1997 г. в град Измир,Турция.

Дипломира се като лекар 2004 г. Тракийски Университет –Стара Загора.

От 28. 02. 2006 г. до 04. 04. 2008 г. работи в Клиника по гнойно- септична хирургия, "Пирогов".

От 07. 04. 2008 г. работи като ортопед травматолог към IV та Ортопедия и травматология.

Придобита специалност по ортопедия и травматология – декември 2013 г.

Квалифициран в:

  • минимално инвазивна фиксация на фрактурите;
  • лечение на травматичните увреди;
  • реконструктивна хирургия на горен и долен крайник;
  • ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави.

 

Специализирал е в Турция.

Член на БЛС, БОТА и TOTBID.