Д-р Димитър Стефанов Тодоров

ортопед-травматолог от Първа клиника по ортопедия и травматология

Роден на 31.05.1987 г. в гр. Ямбол.

 През 2012 г. завършва медицина в МУ- Пловдив.

През 2013 г. започва специализация по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

От 2015 г. – Асистент и докторант към МУ – София.

От 2016 г.– магистър „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, МУ – София.

През 2016 г. Fellowship AO, Давос, Швейцария.

• Членува в:
• 1. Български лекарски съюз от 2012г.
2. Българската Ортопедично-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2014г.
3. AO Foundation Europe от 2016г.
• АО травма курс – основен и за напреднали, АО курс „Добра клинична практика”
• Владее английски език.