Клиника по урология

Тук е извършена първата детска бъбречна трансплантация под ръководството на акад. Н. Минков.

още ...

Клиника по урология

Тук е извършена първата детска бъбречна трансплантация под ръководството на акад. Н. Минков.

Клиниката по урология е създадена през 1974 г. на територията на клиниката по КГСПУ. След построяването на новата сграда през 1977 г. се премества в нея и до момента. Създателят на клиниката по урология и дългогодишен ръководител е академик Николай Минков, д.м.н.

С годините тя се превръща в една от основните урологични клиники в страната и в болницата „Пирогов” по отношение на диагностиката и лечението на спешните урологични състояния, както и по отношение на детската урологична помощ. Първите началник отделения са д-р Рашко Доросиев, д-р Петър Петров, д-р Петър Делийски и д-р Победа Лазарова.
Клиниката е с богати традиции в научната и преподавателската дейност. И до момента научните и практически разработки по отношение диагностиката и лечението на болните с аномалии на отделителната система, спешните състояния в урологията от акад. Н. Минков са актуални и се прилагат в ежедневната работа на цялата урологична клиника.
С приносна стойност за българската урология в по-късни етапи са защитените професури на проф. Петър Делийски и проф. Б. Зозиков, доц. С. Кюркчиева. От нейното създаване и до момента са защитени над 15 дисертационни труда за придобиване на научнообразователна степен „Доктор”.
По настоящем тя разполага с 32 лекари, 62 сестри и 42 санитари. Разгърнати са две отделения за възрастни и едно отделение за деца, реанимационно отделение и отделение по екстракорпорална литотрипсия. В момента клиниката разполага с четири операционни зали за отворени операции, две – за ендоскопски операции, зала за литотрипсии и рентгено-урологичен кабинет. Урологично болните се обслужват от два урологични кабинета за възрастни и един детски кабинет. Годишно в клиниката се лекуват средно 7000 пациенти.
Освен това в клиниката по урология съществуват и определени традиции в бъбречната трансплантация. Тук е извършена първата детска бъбречна трансплантация под ръководството на акад. Н. Минков.
В момента клиниката по урология разполага с един професор, един доцент, трима доктори на науките. Урологичните отделения се ръководят от уролози с доказан висок професионализъм и с изявени научни разработки. Клиниката е и център за следдипломна квалификация на лекари по специалността „урология”. В момента тук специализират петима лекари.
С годините клиниката се е ръководила от акад. Н. Минков, проф. Б. Зозиков, д-р П. Петров, д-р М. Абаджиев и проф. Сл. Кънчев.

Какво лекуваме?

Факти и цифри

136

екип на клиниката

32

лекари

62

медицински сестри

4

операционни зали

7000

пациенти/годишно

Отделения

Клиника по урология на болница "Пирогов" се разпределя в:

Отделение по обща урология

още ...

Отделение по детска урология

още ...

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

още ...

Доц. д-р Емил Рашков Доросиев

Началник на Клиника по урология Специализация по: Ендоурология, Лапароскопска урология, Съдова хирургия, Бъбречна трансплантация, Ултразвукова диагностика, Интервенционален ултразвук в медицината.

Завършва медицина 1990 г. в МУ София. Придобива Специалност "Урология" пре 1996 г. и Магистърска степен по "Здравен мениджмънт" - 2011 г. Специализация по: Ендоурология, Лапароскопска урология, Съдова хирургия, Бъбречна трансплантация,...

още ...

Екип на Клиника по урология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!