Доц. д-р Емил Рашков Доросиев

Началник на Клиника по урология Специализация по: Ендоурология, Лапароскопска урология, Съдова хирургия, Бъбречна трансплантация, Ултразвукова диагностика, Интервенционален ултразвук в медицината.

Завършва медицина 1990 г. в МУ София. Придобива Специалност "Урология" пре 1996 г. и Магистърска степен по "Здравен мениджмънт" - 2011 г. Специализация по: Ендоурология, Лапароскопска урология, Съдова хирургия, Бъбречна трансплантация, Ултразвукова диагностика, Интервенционален ултразвук в медицината. Участник в множество международни конгреси и симпозиуми. Публикации в специализирани урологични списания. Член на Европейската Асоциация по урология и Българското урологично дружество. Владее английски език. Има над 20 години трудов стаж в Секция по урология УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.