Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Клиника по урология

Отделението по анестезиология и интензивно лечение е създадено през 1969 г. заедно със създаването на Клиниката по Урология.

още ...

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение е създадено през 1969 г. заедно със създаването на Клиниката по Урология.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение е създадено през 1969 г. заедно със създаването на Клиниката по Урология, с ръководител д-р Победа Лазарова.

Клинична компетентност

 Отделението по анестезиология и интензивно лечение към Клиника по урология има за цел да осигури висококачествена, специализирана консултативна, амбулаторна и спешна медицинска дейност. Осъществява анестезия за целите на урологичната хирургия на пациенти от всички възрасти – от новородени до възрастни пациенти. Провежда реанимация на пациенти след урологични интервенции и ресусцитация на пациенти с нарушени витални функции.

Провеждане на преданестезиологични консултации, оценка на състоянието на пациента, ранна оценка и изготвяне на план за извършване на анестезия. Регионална и обща анестезия, при планови и спешни оперативни интервенции в урологията.Използват се всички съвременни анестезиологични техники в зависимост от вида и обема на оперативната интервенция. Постоперативно обезболяване.
Интензивното отделение разполага с 8 легла, осъществява се следене на състоянието на пациента с мониторни системи, интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции, интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния.

За контакти: тел. отделение - 02/915 4297; тел. лекари - 02/915 4295

 

Факти и цифри

30

медицински персонал/ общо

7

лекари

8

легла

500

пациенти/годишно

Екип на Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия