Д-р Снежина Вълкова

анестезиолог-реаниматор

Д-р Снежина Вълкова е родена през 1967 г. в гр. Балчик.

Средно образование завършва в Математическа гимназия в гр. Оренбург, СССР.

През 1990 г. завършва медицина в Медицинска Академия, гр. София, през 1990 г.

Придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение през 1995 г.
Трудов стаж:
1991 – 1993 г. МА II Хирургия, София
1993 – 2010 г. НМТБ „Цар Борис III”, София
2010 – 2012 г. УМБАЛ „Св. София“, София
От 2009 г. работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, София