началник отделение

Роден е на 29.01. 1965 г.

Завършва Медицински университет -София със специалност медицина през 1991г., през същата започва да работи като лекар в Отделение по анестезиология и реанимация към Клиниката по урология на НПИСМП „Н.И.Пирогов”.

През 1996г. придобива права на специалист по анестезиология и интензивно лечание, от 1997г. е н.с. III – II ст. към Отделението.
Между1999-2003 г. е аспирант в „Научноизследователски институт по трансплантология и изкуствени органи В.И. Шумаков” гр. Москва – специализира трансплантология в урологията и сърдечната хирургия. Защитава докторска дисертация по специалност "Трансплантология" и специалност "Анестезиология" на тема “Анестезиологично осигуряване на операциите ортотопична трансплантация на сърце след продължителна консервация на трансплантата”.
От 2006 до 2014г. работи като анестезиолог в „Токуда Болница” АД София, асистент в ОАИЛ. Специализирал в Болници на „Токушукай корпорация” в Токио.
От 2014 г. работи в УМБАЛСМ „ Н.И. Пирогов” Клиника по урология, лекар-началник ОАИЛ.
Магистър по Здравен мениджмънт.
Езици: английски, руски
Интереси: трансплантология, регионална анестезия, лечение на болката, ехография в ОАИЛ и др.,теми по които публикува и участва в научни форуми в страната и чужбина.