интернист

Д-р Даниела Маринова завършва висше медицинско образование в МА София през 1984 г.

Придобива специалност по вътрешни болести през 1991 г. и кардиология през 1998 г.

След завършване на медицина работи като лекар-ординатор в СБССЗ, гр. Мездра.

От 1987 г. е лекар в клиниката по спешни вътрешни болести и кардиология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

От 2013 г. е консултант интернист в Клиниката по урология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.