Д-р Владимир Василев

анестезиолог-реаниматор

Д-р Владимир Василев е анестезиолог - реаниматор в Клиника по урология.

Завършва МУ - София 1990 г.

Започва работа в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” в клиника по анестезиология и реанимация – Централна реанимация и Централен операционен блок.
Има призната специалност по анестезиология и реанимация.
От юли 2014 г. до момента  работи в Клиника по урология.
Участва активно в конгреси и конференци с междуранодно участие.
Има сертификат от F.E.E.A. 2008 г.
Магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ София – факултет обществено здраве от 2014 година.