Отделение по очни болести

Отделение по очни болести към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" е разположено на партерен етаж в топлата връзка, водеща към Медицински център "Пирогов". Създадено е през 2018 г. Отделението разполага с 5 броя болнични легла.

още ...

Отделение по очни болести

Отделение по очни болести към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" е разположено на партерен етаж в топлата връзка, водеща към Медицински център "Пирогов". Създадено е през 2018 г. Отделението разполага с 5 броя болнични легла.

 Отделението разпалага с  5 болнични легла, 2 кабинета за преглед на планови и спешни пациенти, асептична операционна, оборудвана с операционен микроскоп, факомашина и микрохирургичен инструментариум, както и септична операционна с операционен микроскоп. Извършват се прегледи на пациенти със спешни състояния, както и планови пациенти по НЗОК и допълнителни здравноосигурителни фондове.

Основни дейности-диагностика, консервативно и хирургични лечение на:

Спешни състояния- травми на окото и очните придатъци, химични и термични изгаряния, съдови инциденти, възпалителни заболявания, остър глаукомен пристъп.

Социално-значими очни заболявания: катаракта, глаукома, възрастовообусловена макулна дегенерация, диабетна ретинопатия.

Пластични и реконструктивни операции на клепачите при позиционни аномалии, тумори, възрастовообусловени и детенеративни заболявания.

Отделението разполага с нов апарат - последно поколение оптичен кохерентен томограф (ОСТ) за прецизна диагностика на заболяванията на преден и заден очен сегмент, компютърен периметър, Plus optix-апарат за диагностика на рефракционни аномалии при деца от най- ранна възраст, УЗ пахиметър и УЗ- биометър.

Основната дейност на Отделението по очни болести:  травми на окото, различни видове изгаряния на окото и придатъците, реконструктивни операции, операции при катаракта, съдови и възпалителни заболявания, проследяване на глаукома, PlusOptix (компютърно изследване за най-малките от 1-5г) за диагностика и лечение на рефракционни аномалии при деца.

В Очно отделение са разкрити 2 модерно оборудвани кабинета, очна манипулационна и очна операционна. В тях се извършват прегледи на пациенти със спешна очна патология, платени консултации, консултации по НЗОК с направление №3, прием на планови и спешни операции, контролни прегледи на оперирани и на лекувани в отделението пациенти.

Телефон за връзка: 02 9154 484

По преценка на дежурния очен лекар  пациентите със спешна очна  патология могат да бъдат хоспитализирани

Д-р Мария Николова Праматарова

Началник отделение „Очни болести“

Д-р Мария Праматарова е началник Отделение "Очни болести" към УМБАЛСМ "Пирогов" гр. София, още от създаването му 2018 г. Тя завършва медицинското си образование през 1994 г. в Медицинска Академия, София. От 1995 г. до 2002 г. е...

още ...

Екип на Отделение по очни болести

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия