Д-р Неделчо Йовчев Горчев

офталмолог

Завършва медицина през 1986 г. в МУ - Пловдив. През 1992 г. придобива специалност по Очни болести. До 2019 г. работи като офталмолог и началник на Очно отделение към Клиника по очни болести - ВМА - София. От май 2019 г. е част от екипа на Очно отделение към  УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Професионалните му интереси и насоченост са в областта на хирургията на предния очен сегмент и окулопластичната хирургия. Допълнителни квалификации и курсове:

  • Факоемулсификация;
  • Реконструктивна хирургия на окото след очни травми;
  • Лазери в офталмологията;
  • Ехография на окото;
  • Компютърна периметрия;
  • Страбология;
  • Хирургично лечение на глаукома;
  • Окулопластична хирургия;
  • Кератопластика.

Членство: Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология