Д-р Людмила Борисова Найденова

офталмолог

Завършва медицина в МУ - гр.София през 1982 г. Придобита специалност по Очни болести през 1990 г. Работила като офталмолог в 21 ДКЦ до 2009 г. От 2009 г. работи в Очно отделение на УМБАЛСМ ‘’Н.И.Пирогов’’. Професионална насоченост за глаукома и спешни състояния в офталмологията.