Д-р Лариса Боянова Пенева

офталмолог

Завършва медицина в МУ гр. София през 1985 г. Придобита специалност по Очни болести през 1994 г .Работила като офталмолог в 28-ма поликлиника и УМБАЛ ‘’Св. Анна’’ от 2006 г. до 2016 г. От 2016 г. работи в Очно отделение на УМБАЛСМ ‘’Н.И.Пирогов’’. Професионална насоченост в областта на пластична хирургия на окото и придатъците му; Туморни заболявания на придатъците на окото. Притежава необходимите сертификати и за изследване и лечение на глаукома.