Д-р Вера Димитрова Желева

офталмолог

Завършва медицина в МУ - София през 2005 г. с отличие. От 2006 г. до 2017 г. работи като специализант по офталмология и впоследствие специалист в очна клиника ВМА - София. През 2014 г. придобива специалност по очни болести, а през 2018 г. защитава дисертационен труд на тема “Хирургично лечение на птеригиума" и придобива образователна и научна степен “доктор по медицина“.  От 2018 г. до началото на 2020 г. работи като офталмолог в ОЛЦ “Вижън", МЦ “Полимед" и в очна клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ" - София. От началото на 2020 г. е част от екипа на Отделение „Очни болести” към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

Интересите й са в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на очната повърхност и предния очен сегмент, както и окулопластичната хирургия. д-р Желева е провела специализация по окулопластична хирургия в Париж, Франция и специализация по възпалителни заболявания на окото в Прага, Чехия.

Допълнителни квалификационни курсове:

- Факоемулсификация и хирургия на катаракта;

- Лазери в офталмологията;

- Юптична кохерентна томография и флуоресцеинова ангиография;

- Витреоретинална хирургия;

- Трансплантация на амниотична мембрана;

- Компютърна периметрия;

- Напасване на мултифокални и торични контактни лещи;

- Глаукомна хирургия с дренажни импланти.

Има редица научни публикации в български и чуждестранни списания, както и участия с постери и доклади в конгреси и конференции у нас. Членува в Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмогия, Европейско дружество на ретиналните специалисти EURETINA.  Владее английски език.