Д-р Мария Николова Праматарова

Началник отделение „Очни болести“

Д-р Мария Праматарова е началник Отделение "Очни болести" към УМБАЛСМ "Пирогов" гр. София, още от създаването му 2018 г.

Тя завършва медицинското си образование през 1994 г. в Медицинска Академия, София. От 1995 г. до 2002 г. е лекар ординатор и специализира Очни болести в УМБАЛ „Света Ана“.

От 2002 г. тя работи като лекар-ординатор с призната специалност „Очни болести“ в ХХI ДКЦ , МЦ „Свети Пантелеймон“, Болница „Малинов“, където осъществява диагностично- консултативна, терапевтична и оперативна дейност.

От 2011 г. осъществява диагностично-консултативна и терапевтична дейност в консултативен кабинет към УМБАЛСМ „Пирогов“, гр. София, където наред с консултативните мероприятия се оказва и спешна помощ при травми на окото и очните придатъци за територията на гр. София и страната, както и спешни хирургични интервенции в екип с колеги от други специалности при пациенти с тежки лицеви и съчетани травми.

Именно нарастването и концентрирането на случаите с очен травматизъм и спешни състояния в офталмологията налага обособяването на Отделение „Очни болести“ към УМБАЛСМ „Пирогов““, гр. София през 2018 г. Оттогава до момента д-р Праматарова е негов началник и благодарение на професионалния си и организационен опит допринася активно за неговото развитие и формиране на висококвалифициран  екип. Днес в отделението се осъществява спешна и планова дейност:

Детска спешност: Чуждо тяло, Глаукома, възпалителни заболявания на окото и придатъците на окото, Страбология, Пара, латеро- и ретробулбарни абцеси, Травматизъм.

Спешност при лица над  18 годишна въздраст: Чуждо тяло,Остри и хронични възпаления на на окото и придатъците на окото, Пара, латеро- и ретробулбарни абцеси, Глаукома, Катаракта, Травматизъм.

Планова дейност: Консервативна и оперативна дейност при деца и възрастни: Екстракция на чуждо тяло от роговица и конюнктива, Сутура на клепачи, Сутура на конюнктива и склера, Промивка на слъзен път и дилатация на слъзен канал, Ексцизио на халацион, Ксантелазми - екстирпация и пластика на клепач, Отстраняване на тумори на клепачи и конюнктива, Пластика при ектропиум и ентропиум, Корекция на цикатрикси в областта на очните придатъци, Отстраняване на калциеви образувания от конюнктивата – кюретаж, Термо и криотерапия на роговица. Операция на катаракта по метода на факоемулсификация и др.

 Д-р Праматарова е завършила редица обучителни курсове и практики в страната и чужбина и има следните квалификации: очна оптика, контактология, ултразвукова диагностика в офталмологията, курс по рефрактивна и катарактна хирургия, курс по очни възпалителни заболявания към IOIS (Международна Асоциация по очни възпалителни заболявания), курс здравен мениджмънт (ФОЗ) и др.