Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Специализираният комплекс по изгаряне и пластична хирургия е водещата специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология.

още ...

Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Специализираният комплекс по изгаряне и пластична хирургия е водещата специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология.

Специализираният комплекс по изгаряне и пластична хирургия при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” е водещата специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология - съдова, метаболитна, след възпалителни заболявания, наранявания, вродени и придобити дефекти по кожата, доброкачествени и злокачествени заболявания по повърхността на тялото изискващи стационарно или амбулаторно лечение. В него се извършват многообразни по обем и тежест дейности за диагностика, лечение, ранна рехабилитация, организационно-методично ръководство, консултативно-експертна помощ, научни изследвания и обучение на студенти и специализанти от висшите медицински училища от цялата страна, както и на медицински сестри и рехабилитатори.

Със заповед на МНЗ № 1486/23.05.1961 г. на територията на РНПИСМП „Н. И. Пирогов“ се разкрива Отделение по изгаряния и пластика. Създател и ръководител на отделението е Проф. д-р Димитър Ранев. Така се поставят основите на специализираното и комплексно лечение на термичната травма в България. През 1962 г. е създаден първият специализиран сектор за лечение на деца с изгаряне. През 1964 г. отделението прераства в Републикански център по изгаряне и пластика. През годините звеното бива преименувано и трансформирано многократно, но запазва ролята си на Национален Център за лечение на изгаряния и техните последици.Ръководители на клиниката в хронологичен ред са Проф. д-р Димитър Ранев (1961- 1977 г)., Проф. д-р Йордан Червенков (1977-1991 г.), Доц. д-р Христо Бояджиев (1991-1993 г.), Проф. д-р Огнян Хаджийски (1994-2017 г.). От април 2017 г. Специализираният комплекс по изгаряне и пластична хирургия се ръководи от Доц. д-р Мая Аргирова.

В структурата на Комплекса са обедидинени четири отделения:

 • Отделение по изгаряне и пластична хирургия – деца, рзполагащо с 15 легла - единственото специализирано детско отделение за лечение на изгаряния и техните последици
 • Отделение по изгаряне и пластична хирургия- възрастни- 30 легла
 • Хирургичен операционен блок, разполагащ с 4 асептични и  4 септични операционни зали, спешен приемно-консултативен кабинет с превързочна и противошокова зала
 • Отделение по анестезиология и реанимация, разполагащо с две структорно обособени реанимационни звена- за възрастни и за деца с по 5 легла всяко

Персоналът на специализирания комплекс по изгаряне и пластична хирургия е 127 човека, от които висшият медицински персонал е 25 лекари- 14 хирурзи, 9 анестезиолози-реаниматори, интернист и педиатър. Специалистите, работещи в клиниката притежават отлична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни лечение, онкология и трансплантология. Следвайки традициите на добрата медицинска практика, познавайки и владеейки актуалните методи за лечение в сферата на пластично-възстановителната хирургия и анестезията, колективът на комплекса е отлично подготвен да окаже нужната медицинска помощ на своите пациенти, предлагайки индивидуално насочено комплексно лечение на световно ниво.

През приемно-консултативния кабинет годишно преминават над 5000 пациенти, от които около 1200 деца. В комплекса се лекуват стационарно над 3000 пациенти. Хирургичното лечение включва целия спектър на пластично – възстановителната и естетичната хирургия, като годишният брой на операциите е над 2000. Извършват се операции с много голям, голям, среден и малък обем и сложност. В компетенцията и оперативното многообразие на специалистите се включват:

 • Хирургично и интензивно лечение на ограничени и обширни изгаряния
 • Консервативно и оперативно лечение на всички последствия от изгаряне- нормотрофични и хипертрофични белези, келоиди, контрактури
 • Хронични и труднозаздравяващи рани от травматичен, съдов, метаболитен и възпалителен произход
 • Вродени и придобити кожно-мекотъканни дефекти
 • Доброкачествени и злокачествени туморни образувания по повърхността на тялото: пигментни невуси, фиброми, неврофиброми, хемангиоми, лимфангиоми, меланоми, базалноклетъчен и плоскоклетъчен карцином
 • Реконструктивни интервенции при вродени и придобити състояния, включващи цялото разноообразие на реконструктивната хирургия: свободна и несвободна кожна автопластика, всички видове ламба, експандер-техники, синтетични кожни заместители-Интегра, както и комбинации от методите
 • Оперативно лечение при вроден лимфедем (болест на Милрой)
 • Единственото хирургично звено в България, където се извършва оперативно лечение на инверсно акне

 

В специализирния комплекс по изгаряне и пластична хирургия се извършват всички интервенции от сферата на естетичната хирургия

 • Дермоабразио
 • Подмладяващи неоперативни процедури- апликация на филъри и ботулинов токсин
 • Липофилинг
 • Горна и долна блефаропластика, кантопексия
 • Естетична ринопластика
 • Ауриколопластика
 • Фейслифт и платизмопластика
 • Аугментационна мамопластика
 • Редукционна мамопластика
 • Мастопексия
 • Корекция на тубуларни и туберозни гърди
 • Гинекомастия
 • Абдоминопластика
 • Циркулярна трункопластика
 • Бедрен лифтинг
 • Контуриране чрез поставяне на импланти в различните области на тялото

В комплекса по изгаряне и пластична хирургия се обучават студенти от направление медицина, здравни грижи и рехабилитация. Клиниката е акредитирана база за обучение на специализанти в областта на медицината, тук се провежда държавният изпит за придобиване на специалност по пластично- възстановителна и естетична хирургия. В допълнение се обучават специализанти по обща и коремна хирургия, анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина. Провежда се следдипломно обучение на лекари и специалисти по здравни грижи от цялата страна с цел повишаване на квалификацията. Организират се курсове за първа и долекарска помощ.

            В специализирания комплекс по изгаряне и пластична хирургия заедно с лечебно-диагностичния процес се развива и научно-изследователска дейност. Задълбочените проучвания по актуални проблеми са довели до създаването на множество научни трудове, ръководства и учебници с национално и световно значение за медицинската наука. Клиниката е отговорна за създаването и утвърждаването в страната на специална програма за оказване помощ на болни, получили изгаряния по време на масови катстрофи, както и за републикански консултации при пациенти, нуждаещи се от специализирано лечение.

Какво лекуваме?

Факти и цифри

127

персонал

25

лекари

55

легла

Отделения

Клиника по изгаряне и пластична хирургия на болница "Пирогов" се разпределя в:

Хирургичен операционен блок

още ...

Отделение по изгаряне и пластична хирургия възрастни

още ...

Отделение по изгаряне и пластична хирургия - деца

още ...

Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционен блок

още ...

Проф. д-р Мая Аргирова, д.м.

Началник на Клиника по изгаряния и пластична хирургия

Проф. д-р Мая Аргирова, д.м. е  началник на Клиника по изгаряние и пластична хирургия, Специалист пластично-възстановителна и естетична хирургия и Специалист по обща хирургия в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов". Завършва висше медицинско образование...

още ...

Екип на Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!