По дефиниция рана, която зараства вторично и не проявява склонност към заздравяване след 8 седмици, въпреки правилната и насочена към причините терапия и подходящото локално лечение, се определя като хронична. Хроничните рани могат да се развият по всяко време от остра рана, поради неустановена персистираща инфекция или неподходящо първично лечение. В повечето случаи, обаче, хроничните рани представляват последния етап от прогресивна тъканна деструкция, предизвикана от венозни, артериални или метаболитни нарушения, наранявания от притискане, радиационни увреждания или тумори.
Лечението на подобни рани е трудно и изисква комплексен подход, ясно дефиниране на патофизиологията на процеса и индивидуален терапевтичен план за всеки пациент. Използват се превръзки с мощно антисептично действие - нанокристални сребърни превръзки, терапия чрез негативно локално налягане, приложено чрез специална апаратура и всички вариации на свободната и несвободната кожна автопластика.